سفارش تبلیغ
صبا ویژن
با دانشمندان همنشینی کن تا خوش بخت گردی . [امام علی علیه السلام]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 
مازندران ، ایران ، خلیج فارس ، نفت ، هاشمی رفسنجانی ، هخامنشیان ، مسئولین ، کسروی ، داریوش ، امارات متحده عربی ، ساری ، ساسانیان ، صفوی ، اعراب ، فساد ، قاجار ، تاریخ ، تاریخ اسلام ، تاریخ ایران ، تاریخ مشروطه ، تنگه هرمز ، جزایرخلیج فارس ، جمهوری اسلامی ، جنگل خوران ، جنگلهای شمال ، حکومت مذهبی ، حکومت ملی ، خانمها ، تخریب محیط زیست ، تروریست ، تن فروشی ، تنب بزرگ ، تنب کوچک ، ایران باستان ، ایرانی ، باغداری ، ببرمازندران ، برنجهای آلوده ، بزگراه تهران-شمال ، بهشهر ، بی بی سی ، بیانی ، پول سیاه ، .معانی فارسی لغات عربی دبیرستان . ، آثار فرهنگی ، آذربایجان ، آهن ، ابو موسی ، احمدی نژاد ، ارگانهای دولتی ، اروندرود ، استرابن ، استعمار ، اسلام ، اسلام و ایران ، اشکانیان ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارشناسی ارشد تاریخ ، کتیبه ی بیستون ، کرمان ، کروبی ، فوتبال ، اقتصاد ، صنعت چوب ، صیانت از جنگلها ، طبری ، عرب ، عربی ، علوم سیاسی ، فارسی ، فتنه ، فحشا ، فرح دیبا ، سنتو ، سیاست و اقتصاد ، سیاسی ، سیستمهای حکومتی ، شورش ، انتخابات ، انقلاب اسلامی ایران ، انقلاب سفید ، انگلیس ، اوباش و اراذل ، دانشگاه ، دختران ، دختران ایرانی ، دروغ ، دریای عمان ، دریای فارس ، دشمن ، رضایی ، زبان ، زبان فارسی ، زرین کوب ، زمین خواری ، سادات ، کشاورزی ، کشتی ، کشورهای عربی ، کمبریج ، کنکور ، کودتای 28مرداد ، گویش مازندرانی ، مادها ، مسلمان ، مصر ، مغول ، منابع ، منابع کارشناسی ارشد ، نظامی ، مازندرانی ، مازیار ، مالیات ، مرکبات ، هوتو ، یونان ، هخامنشی ، هاشمی ،

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :44
بازدید دیروز :49
کل بازدید :233950
تعداد کل یاداشته ها : 69
100/2/24
5:50 ع
در این بخش منابع کارشناسی ارشد رشته ی علوم  سیاسی را برای دوستداران این رشته ارائه داده ام. این فهرست از دانشگاه تهران تهیه شده و کاملا موثق است . امیدوارم کمکی برای عزیزان علاقمند باشد.

منابع کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی

 

 

زبان انگلیسی- ضریب1

Oxford politics  ......................................................................................oxford

International Relation dictionary .........................................................plano

زبان تخصص عتوم سیاسی (ج1 و2).................................................................داورپناه

انگلیسی اختصاصی حقوق و عتوم سیاسی...........................................................داور پناه

مبانی علوم سیاسی- ضریب2

بنیادهای علم سیاست.......................................................................................دکتر عالم

مبانی سیاست.................................................................................................دکتر ابوالحمد

اصول علم سیاست..........................................................................................دکتر قاضی

سیاست به مثابه علم.........................................................................................دکتر صلاحی

آموزش دانش سیاسی ......................................................................................دکتر بشیریه

سیاست و حکومت جدید...................................................................................دکتر عالم

مقدمه نظریه سیاسی........................................................................................دکتر عالم

جامعه شناسی سیاسی-ضریب1

درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی........................................................................دکتر نقیب زاده

جامعه شناسی سیاسی .......................................................................................دکتر بشیریه

بایسته های جامعه شناسی سیاسی........................................................................دکتر قاضی

نگرشی بر جامعه شناسی سیاسی.........................................................................دکتر ابوالحسنی

تحولات سیاسی،اجتماعی ایران-ضزیب1

سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران................................................................دکتر ازغندی

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران........................................................................دکتر ازغندی

تاریخ روابط خارجی ایران( 20 تا 57 )..............................................................دکتر ازغندی

نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب.....................................................................دکترازغندی

ما چگونه ما شدیم............................................................................................دکتر زیبا کلام

سنت و مدرنیته................................................................................................دکتر زیبا کلام

مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ..............................................................................دکتر زیبا کلام

تحولات سیاسی اجتماعی ایران......................................................................... دکتر زیبا کلام

ایران بین دو انقلاب..........................................................................................آبراهامیان

مقاومت شکننده...............................................................................................جان فورد

در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران...............................................................دکتر ازغندی

اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)-ضریب1

تاریخ فلسفه سیاسی در غرب(2جلدی)..................................................................دکتر عالم

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب ......................................................................دکتر طاهری

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم.................................................................دکتر قادری

تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران............................................................دکتر قادری

تاریخ اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم.........................................................دکتر صلاحی

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم (2 جلد )....................................................دکتر بشیریه

نظام سیاسی و دولت در اسلام.............................................................................دکتر فیرحی

قدرت ،دانش و مشروعیت در اسلام.....................................................................دکتر فیرحی

تاریخ تحول دولت در اسلام................................................................................دکتر فیرحی

نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم.............................................................دکتر عالم

جهان سوم و مسائل آن-ضریب1

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم.................................................................دکتر ساعی

درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی و ...جهان سوم..............................................دکتر ساعی

توسعه در مکاتب متعارض.............................................................................دکتر ساعی

نظریه های امپریالیسم....................................................................................دکتر ساعی

اقتصاد سیاسی بین الملل................................................................................دکتر ساعی

جهانی شدن و جنوب.....................................................................................دکتر ساعی

تئوری توسعه و سه جهان...............................................................................دکتر موثقی

کارتلهای چند ملیتی .....................................................................................دکتر الهی

امپریالیسم ..................................................................................................دکتر الهی

اقتصاد سیاسی ایران....................................................................................دکتر کاتوزیان

فرهنگ سیاسی ایران...................................................................................دکتر سریع القلم

عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران............................................................دکتر سریع القلم

نظامهای سیاسی تطبیقی-ضریب1

سیاستهای مقایسه ای .................................................................................دکتر قوام

چالشهای توسعه سیاسی .............................................................................دکتر قوام

چهار چوبی برای بررسی سیاست تطبیقی.......................................................(ترجمه) طیب


89/2/20::: 11:38 ص
نظر()